Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Registrácia

Nečlenovia SAL

Registrácia je otvorená a zadarmo pre každého. Po vyplnení prihlášky nižšie sa môžete prihlasovať na akcie, resp. objednávať publikácie.

Členovia SAL

Na rok 2017 bolo členstvo v SAL uzavreté k dátumu 31.3.2017. Naším členom sa môžete stať až od 1.1.2018.
Členom SAL sa môže stať len človek s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v obore Logopédia, po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku, ktoré je pre rok 2017 vo výške 25€. Po pripísaní sumy na náš účet sa stávate našim členom.

Číslo účtu 0011488478/0900 (IBAN SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: bude vygenerovaný automaticky po registrácii
Prosíme platbu identifikovať poznámkou: členské 2017 meno člena.

Je nám ľúto, uloženie zlyhalo. Skúste prosím neskôr, poprípade pošlite e-mail na info@sal.sk s upozornením, že prihlášky nefungujú.
Za problémy sa ospravedlňujeme.
Vaša registrácia prebehla v poriadku, môžete sa prihlásiť. V prípade problémov pošlite e-mail na info@sal.sk. Ďakujeme.

Osobné údaje

Pracovisko

Štúdium

Profesijná orientácia* Údaje s hviezdičkou sú povinné. Bez týchto údajov sa registrácia nedá dokončiť.
Budeme Vás informovať o našich akciách a dostávate zadarmo náš zborník Logopeadica, aktuálne číslo, ktorý vychádza ako ročenka.