Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Registrácia

Nečlenovia SAL

Registrácia je otvorená a zadarmo pre každého. Po vyplnení prihlášky nižšie sa môžete prihlasovať na akcie otvorené aj pre nečlenov, resp. objednávať publikácie.

Členovia SAL

Na rok 2018 bude členstvo v SAL uzavreté k dátumu 31.3.2018. Po 1.4.2018 už nebude možné stať sa členom SAL na rok 2018.
Všetky členské príspevky prijaté na účet SAL po tomto dátume budú považované za členské príspevky na rok 2019.

Členom SAL sa môže stať len človek s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v obore Logopédia, po vyplnení prihlášky a zaplatení členského poplatku, ktoré je pre rok 2018 vo výške 25€. Po pripísaní sumy na náš účet sa stávate našim členom.

Číslo účtu 0011488478/0900 (IBAN SK06 0900 0000 0000 1148 8478 GIBASKBX)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: netreba uvádzať
Prosíme platbu identifikovať poznámkou: členské 2018 meno a priezvisko člena.

Je nám ľúto, uloženie zlyhalo. Skúste prosím neskôr, poprípade pošlite e-mail na info@sal.sk s upozornením, že prihlášky nefungujú.
Za problémy sa ospravedlňujeme.
Vaša registrácia prebehla v poriadku, môžete sa prihlásiť. V prípade problémov pošlite e-mail na info@sal.sk. Ďakujeme.

Osobné údaje

Pracovisko

Štúdium

Profesijná orientácia* Údaje s hviezdičkou sú povinné. Bez týchto údajov sa registrácia nedá dokončiť.
Budeme Vás informovať o našich akciách a dostávate zadarmo náš zborník Logopeadica, aktuálne číslo, ktorý vychádza ako ročenka.