Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Voľné pracovné miesta


 • Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím prijme od septembra 2018 logopédku na zastupovanie materskej dovolenky.
  Kontakt
  Svrčia 6, Bratislava
  sandra.botlikova@bee.sk (p. zástupkyňa Mgr. Sandra Botlíková)
  02/65420948
  pridané dňa 20.06.2018
 • DIALÓG spol. s r.o. hľadá logopéda - ambulantného špecialistu. Náplňou práce je prevencia, diagnostika a terapia detí predškolského veku a žiakov v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a s poruchami učenia, výkon práce pod supervíziou odborného garanta.
  Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť, pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu, prax v zdravotníckom alebo školskom zariadení vítaná.
  Termín nástupu: jún (júl) 20188
  Kontakt
  Tehelná 26, Bratislava
  sumegiova@dialogzdravotnictvo.sk (PaedDr. Zita Sümegiová)
  rafajdusova@dialogzdravotnictvo.sk (PhDr. Iris Silvia Rafajdusová)
  pridané dňa 31.05.2018
 • Ponuka pracovného úväzku pre LOGOPÉDA
  • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín
  • Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Ružomberok, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok
  príjmu do pracovného pomeru na čiastočný úväzok: LOGOPÉDA. Ponúkaný úväzok v SCŠPP Dolný Kubín je 0,6. V SCŠPP Ružomberok podľa individuálnej dohody. Možná je aj kombinácia úväzkov v oboch zariadeniach a vytvorenie celého pracovného úväzku. SCŠPP sú situované v 15 km vzdialených mestách.
  Náplň práce
  • diagnostika NKS u detí s OVR, ŠNVR (v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
  • formulovanie odborných správ s odporúčaniami pre ZŠ a MŠ (v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
  • poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
  • logopedické reedukácie a korekcie u detí s NKS
  • spolupráca s MŠ a ZŠ (vykonávanie depistážnej činnosti)
  Predpokladaný termín nástupu: jún (júl) 2018
  Kontakty
  SCŠPP Dolný Kubín
  0911 250 907 (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka)
  0915 625 500 (kontakt na zariadenie)
  scsppdk@gmail.com
  SCŠPP Ružomberok
  0903 740 610 (PhDr. Zuzana Dubovcová, riaditeľka)
  sukromne.centrum.spp@gmail.com
  pridané dňa 14.05.2018
 • pracovná pozícia: odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg - logopéd
  úväzok: 70%
  pracovný čas: 26,5 hodiny týždenne podľa dohody
  zmluva: od 22.08.2018 do 31.12.2020 v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“
  náplň práce: výučba predmetu individuálna logopedická intervencia
  Kontakt
  Mgr. Tatiana Kizivatová kizivatova@zskomenskehoba.sk (riaditeľka)
  ZŠ J.A.Komenského (Hubeného 25, Bratislava)
  pridané dňa 12.05.2018
 • Riaditeľka Centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) v Žiline, Mgr. Miroslava Jančová prijme do zamestnania logopédku na celý úväzok, na zastupovanie materskej dovolenky.
  Kontakt
  041/ 56 556 96
  ul. Jána Vojtaššáka 13, Žilina
  pridané dňa 25.04.2018
 • Centrum Memory n.o, Mlynarovičova 21 v Bratislave hľadá logopéda do ambulancie klinickej logopédie. Pracovná pozícia je na pracovný pomer s možnosťou špecializačného štúdia. Náplňou práce je komplexná logopedická intervencia narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. Termín nástupu a plat dohodou.
  Kontakt
  0910 106 292
  hladka@centrummemory.sk
  pridané dňa 01.02.2018
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS v Rovinke hľadá logopéda na plný pracovný úväzok.
  Náplň práce
  • Diagnostika a terapia NKS pre deti vo veku od 0 do15 rokov, poradenstvo a spolupráca s MŠ a ZŠ.
  Kontakty
  0948 533 015 (riaditeľka PaedDr. Alena Štihová, PhD.)
  centrumlogadys@gmail.com
  Rovinka 470, 941 00 Rovinka
  pridané dňa 14.01.2018