Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Kalendár 2018

31.január 2018

Uhradiť členský poplatok SAL na rok 2018 25€ na č. účtu SK06 0900 0000 0000 1148 8478
KS: 0308, VS: netreba uvádzať, ale prosíme platbu identifikovať do poznámky "Vaše meno - členské"

6. marec 2018

Európsky deň logopédie s témou AAK

17. marec 2018

Kurz Intervencia pri zajakavosti (opakovanie)
Pre veľmi veľký záujem o tento kurz sme sa ho rozhodli zopakovať aj tento rok. Prihlasovanie bude otvorené čoskoro!

11. - 13. október 2018

XVI. Medzinárodná konferencia SAL
Tradičná tatranská konferencia tento rok prinesie netradičné novinky. Všetko sa dozviete včas!

24. november 2018

Kurz Hodnotenie jazykových schopností detí v ranom veku podľa Laheyovej metódy
Kurz na vyžiadanie od členov SAL bude otvorený len pre členov SAL. Všetky potrebné informácie zverejníme v dostatočnom predstihu.