Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Kalendár 2021

5. jún 2021

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku - metodický seminár
Kurz je určený pre logopédov a iných odborných zamestnancov, špeciálnych pedagógov a psychológov.

13. október - 15. október 2021

XVII. Medzinárodná konferencia SAL

december 2021

Analýza spontánnej reči u dospelých