Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Kalendár 2021

4. december 2021

Analýza spontánnej reči u dospelých - online kurz
Cieľom kurzu je predstaviť nový diagnostický nástroj Analýza spontánnej reči (ASpoR).

5. jún 2021

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku - metodický seminár
Kurz je určený pre logopédov a iných odborných zamestnancov, špeciálnych pedagógov a psychológov.

13. október - 15. október 2021

XVII. Medzinárodná konferencia SAL

Vážení kolegyne a kolegovia,
nakoľko pandemická situácia je stále veľmi zložitá a nepredvídateľná, rozhodli sme sa aj tento rok zrušiť našu tradičnú tatranskú konferenciu. Je nám to nesmierne ľúto, na druhú stranu sa domnievame, že zdravie ľudí je prvoradé. Sľubujeme, že Vám to vynahradíme v ďalšom roku, ktorý už pandémiou poznačený nebude.

december 2021

Analýza spontánnej reči u dospelých