Slovenská asociácia logopédov
so sídlom v Bratislave

Menu

Vážené kolegyne a kolegovia, momentálne pracujeme na novej verzii našej webstránky. Už čoskoro vám prinesieme jej novú podobu aj s aktuálnymi informáciami.

Logopedické ambulancie - samostatné

PaedDr. Júlia Papcová
Mgr. Stanislava Lednárová
Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57; 842 31 Bratislava
02 / 6544 4941
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Ivana Papšová
PhDr. Danica Trančíková
Ružinovská poliklinika, a.s.
Ružinovská 10; 820 07 Bratislava
02 / 4827 9300
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
PaedDr. Silvia Kotulová Farské nám. 6; 903 01 Senec -
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Andrea Sobolová Poliklinika Slovnaft
Krajinská 91; 825 56 Bratislava
-
-
Mgr. Simona Zetochová Ľ. Fullu 5274
901 01 Malacky
zetochova@medicon.sk
0917 393 545
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
http://www.medicon.sk/sk/Logopedia
Mgr. Renáta Kožíšková Štefánikova; 905 01 Senica 034 / 664 91 19
034 / 651 30 51
Logopedická ambulancia
PaedDr. Barbora Bunová Potočná 44; 909 01 Skalica 034 / 6646567
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Anna Majdanová (rod. Škrabáková) PhD.
Mgr. Miroslava Brisudová (rod. Giablová)
Mgr.Radana Siklienková
Mgr. Adamická Lívia
Mgr. Frederika Godišová
Logopédia Nitra s.r.o.
Hviezdoslavova 1; 949 01 Nitra
www.logopedianitra.sk
logopedianitra@gmail.com
0948 599 305
V zdravotníckom zariadení poskytujeme logopedickú intervenciu deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou v zmysle prevencie, poradenstva, diagnostiky a terapie.
Mgr. Terézia Rybanská Nemocničná 1; 927 00 Šaľa 031 / 7707830
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Helena Hačková 17. novembra 1300; 955 01 Topoľčany 038 / 5321563
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Janka Petríčková Poliklinika – Chrenová
Fatranská 12; 949 01 Nitra
037 / 6531034
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Milada Bugárová Nábrežná 3; Levice -
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
PaedDr. Iveta Machová NEMOCNICA Bánovce, s. r.o.
Hviezdoslavova 23/3; 957 01 Bánovce nad Bebravou
038-7606391
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti a dospelých, ktorá poskytuje diagnostiku, terapia a edukáciu v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Ivana Švecová DK. A. Sládkoviča
Obrancov mieru 1; 962 12 Detva
045 / 5457691
Logopedická ambulancia
Mgr. Zuzana Moškurjaková Spojová 19; Cesta k nemocnici 1; 974 01 Banská Bystrica 048 / 4133233
048 / 4147344
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
PaedDr. Viera Kerekešová Nám. SNP; 974 01 Banská Bystrica 048 / 4144580
048 / 4123547
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Blanka Kolenová Detské oddelenie polikliniky
Strieborné námestie 2; 974 01 Banská Bystrica
0905 910 711
blanka.kolenova@ozfatra.sk
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Daniela Lendvorská Svätotrojičné nám. 1; 963 01 Krupina 045 / 5512126
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
PaedDr. Eva Galová Poliklinika Sever
Komenského 37/A; 040 00 Košice
055 / 6339735
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
PaedDr. Adriana Chomová
Mgr. Dana Hospodárová
NsP Š. Kukuru
Špitálska ul.; 071 01 Michalovce
056 / 623767
056 / 6423767
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Zuzana Kuchtová Detská poliklinika
Štefánikovo nám. 3; 052 01 Spišská Nová Ves
053 / 4412343
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Marta Kamenská Detská poliklinika
Partizánska 4; 085 01 Bardejov
054 / 4724523
Ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Otília Gáborová Ul. 1. mája 2045; 066 01 Humenné 057 / 7706100
Neštátna ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch
Mgr. Anna Kanásová Logopedická ambulancia
Poddielová 365; 028 01 Trstená
043 / 5393455
Neštátna ambulancia klinickej logopédie pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Eva Kopačková NsP Čadca
Palárikova ul.; 022 01 Čadca
041 / 4604111 klapka 333
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Mgr. Darina Hnidková Areál Nemocnice s poliklinikou, 6.posch. č.dv. 606
V. Spanyola č.43; Žilina
hnidkova@centrum.skinge
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých, ktorá poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Ordinačné hodiny: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok.
Mgr. Darina Hnidková Logopedická ambulancia Rajec
Hollého (budova polikliniky); Rajec
hnidkova@centrum.skinge
Ordinačné hodiny: streda