Publikácie

Logopaedica 1(23)2021

20 €

Obsah

  • Negatívna negociácia u detí s rázštepom v období kanonického džavotania a prvých slov (Oravkinová, Šugárová, Buntová)
  • Interaktívne čítanie ako spôsob nepriamej logopedickej terapie komunikačných schopností detí s rizikovým vývinom reči (Eršeková, Kapalková)
  • Analýza pravopisných schopností u žiakov 1.-4. ročníka základnej školy (Podolinská, Zubáková)
  • Následky onkologického ochorenia a jeho liečby v detstve (Mináriková)
  • Hodnotenie kvality života spojenej so zdravím u osôb s afáziou (Mackulin, Brunclíková, Cséfalvay)
  • Muzikoterapia v terapii komunikačných deficitov u pacientov s Parkinsonovou chorobou (Habalová, Lucká)