Publikácie

Logopaedica 2(21)2019

20 €

Obsah

  • Aktuálny pohľad na Parkinsonovu chorobu (Straka, Kušnírová, Valkovič)
  • Efekt hlbokej mozgovej stimulácie na reč pacientov s Parkinsonovou chorobou (Košutzká, Kavuľová, Kušnírová)
  • Intenzívna hlasová terapia LeeSilvermana Voice Treatment – prvé klinické skúsenosti (Gavalerová)
  • Faktory ovplyvňujúce zrozumiteľnosť reči u pacientov s Parkinsonovou chorobou (Vigodová, Mičianová, Egryová, Kušnírová, Straka, Cséfalvay)
  • Rozprávanie príbehu u slovensky hovoriacich pacientov s Parkinsonovou chorobou (Marková, Kevická, Kušnírová, Straka, Egryová)
  • Efektivita terapie dyslexie a model štruktúrovanej gramotnosti (Zubáková)