Publikácie

Logopaedica 1-2(22)2020

20 €

Obsah

  • Krátka slovenská verzia testu komunikačného správania (Kapalková, Kaletová)
  • Fonetický repertoár u slovenských detí vo veku 24 až 30 mesiacov (Buntová, Prelcová, Zubáková)
  • Overenie metódy „Real Time Listening“ na hodnotenie raných fonologických schopností u detí s rázštepom (Oravkinová, Zemánková, Marková)
  • Fonematické uvedomovanie a rýchle automatické menovanie vo vzťahu k čitateľským schopnostiam u žiakov 2.ročníka ZŠ (Zubáková, Poprendová)
  • Index lexikálnej rozmanitosti pri rozprávaní príbehu u dospelých zdravých ľudí (Gažiová, Marková)
  • Aplikácia terapie minimálnych párov na slovenský jazyk (Buntová, Šimková, Zubáková)
  • Efektivita slovenskej adaptácie fonologickej terapie Parents and Children Together (PACT) (Buntová, Čavajdová, Zubáková)
  • Porozumenie viet u pacientov so sklerózou multiplex (Marková, Dřímalová)
  • Lexikálne vyhľadávanie u pacientov s Parkinsonovou chorobou bez demencie (Cséfalvay, Jánošová, Kušnírová)