Slovenská asociácia logopédov
Združenie odborníkov zaoberajúcich sa narušenou komunikačnou schopnosťou

Publikácie

Vzdelávanie

Asociácia

Aktuálne kurzy

25. - 27. október 2023
Online
Milí rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia! Srdečne Vás pozývame na online logopedickú konferenciu pre rodičov O REČI DIEŤAŤA, ktorú organizuje vydavateľstvo INFRA Slovakia v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov s podporou Katedry logopédie, PdF UK.
14. október 2023
Premium Business Hotel
Prihlasovanie na kurz bolo ukončené z dôvodu naplnenia kapacity.

Kurz prinesie aktuálne informácie o terminológii, etiopatogenéze vývinovej verbálnej dyspraxie (VVD). V rámci klinického obrazu budú opísané znaky dyspraxie typické pre osobnú anamnézu, znaky VVD, ich variabilita vo vzťahu k veku a vo vzťahu ku terapii. Uvedieme diagnostické nástroje používané vo svete a možné klinické postupy využiteľné v slovenských podmienkach.