Slovenská asociácia logopédov
Združenie odborníkov zaoberajúcich sa narušenou komunikačnou schopnosťou

Publikácie

Vzdelávanie

Asociácia

Aktuálny kurz

23. marec 2024
Premium Business Hotel
Pre veľký záujem Vám prinášame opakovanie kurzu Vývinová verbálna dyspraxia, ktorý sa uskutoční už v marci s prednášajúcimi: PhDr. Dana Buntová, PhD. a Mgr. Kamila Hermanská.

Ako sa stať členom SAL na rok 2024?

Stačí do konca januára zaplatiť členský poplatok v sume 25€ na známe č.ú. IBAN SK06 0900 0000 0000 1148 8478. V prípade, že platíte členské z iného účtu ako osobného (napr. firemného), uveďte prosím do poznámky Vaše meno, alebo uveďte priamo vyriabilný symbol, ktorý nájdete po prihlásení sa do svojho profilu na stránke www.sal.sk, aby sme vedeli platbu priradiť.
Na stránke www.sal.sk si treba vytvoriť svoj osobný profil s aktuálnymi údajmi. Ak ste v minulosti objednávali publikácie alebo hlásili sa na vzdelávacie akcie SAL, tak profil pravdepodobne vytvorený máte. Nevytvárajte si nový profil. Do pár dní od platby členského Vám priradíme platbu aj vo Vašom profile na stránke a budete tak môcť využívať všetky výhody členstva.

Váš tím SAL