Publikácie

Logopaedica 1(25)2023

Tento produkt je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej verzii

Obsah

 • Fonetický vývin intaktných slovenských detí raného veku
  Dana Buntová, Kristína Prelcová, Anna Vidová, Ľudmila Zimmermannová
 • Výkony žiakov v teste tichého čítania slov na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania
  Martina Zubáková, Silvia Harvanová, Svetlana Kapalková, Viktória Kevická
 • Jazykové deficity vyššieho radu u detí s poruchou pozornosti a aktivity
  Barbora Vykouková, Martina Zubáková
 • Kompetencie logopéda a behaviorálneho analytika v manažmente detí s autizmom
  Ivana Trellová, Miriam Sádovská
 • Nepriama terapia zajakavosti pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku
  Kristína Mocsári, Jana Marková
 • Muzikoterapia v neurorehabilitácii hlasu a reči u dospelých
  Mária Habalová