Vzdelávanie
23. marec 2024
Premium Business Hotel
Pre veľký záujem Vám prinášame opakovanie kurzu Vývinová verbálna dyspraxia, ktorý sa uskutoční už v marci s prednášajúcimi: PhDr. Dana Buntová, PhD. a Mgr. Kamila Hermanská.