Vzdelávanie
17. jún 2023
Premium Business Hotel
Čeľustná ortopédia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou odchylných polôh zubov a chybných medzičeľustných vzťahov. Nie všetky ortodontické odchýlky sú podmienené geneticky, väčšina je výsledkom odchylného vývinu a pôsobením vnútorných a vonkajších etiologických faktorov. Medzi ne patria aj zlozvyky v orofaciálnej oblasti ako dýchanie ústami, nesprávna poloha jazyka pri prehĺtaní a reči, vkladanie rôznych predmetov do úst a iné. A práve tu a nielen tu sa tieto dva odbory stretávajú a bez vzájomnej spolupráce by sme často nevedeli pacientovi pomôcť.
Pozývame Vás na kurz, ktorý sa bude zaoberať čeľustnou ortopédiou, ale hlavne problémami, ktoré sú nám spoločné.