Vzdelávanie

Všeobecné záväzné pravidlá

  1. Účastník súhlasí so storno podmienkami, ktoré sú definované pri každom podujatí SAL (kurz, konferencia)
  2. Účastník nesmie zaznamenávať a ďalej šíriť materiály, ktoré sú obsahom kurzu.
  3. Účastník môže svoje miesto na kurze/konferencii prenechať inej osobe len po odsúhlasení zástupcom vedenia SAL.
  4. Prihlásením sa na kurz dáva účastník súhlas so zverejnením fotodokumentácie z kurzu na stránke sal.sk alebo vo facebookovej skupine