Vzdelávanie
9. apríl 2022
Premium business hotel bratislava, Priekopy 20/A, 82108 Bratislava
Kurz predstaví frekventantom autizmus ako spektrum neurovývinových porúch, ktoré sú podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (WHO 2019) charakterizované deficitmi v schopnosti iniciovať a udržať sociálnu interakciu a komunikáciu a úzko vymedzeným stereotypným správaním.
4. december 2021
Online (ZOOM)
Cieľom kurzu je predstaviť nový diagnostický nástroj Analýza spontánnej reči (ASpoR).
5. jún 2021
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava