Vzdelávanie

Analýza spontánnej reči u dospelých

4. december 2021
Online (ZOOM)
Ľutujeme, na tento kurz sa dalo prihlásiť iba do 28.11.2021

Prednášajúci

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Mgr. Viktória Kevická, PhD.

Rozsah

8 hodín

Poplatok

• Cena pre členov 50 eur
• Cena pre nečlenov 60 eur

Termín uhradenia poplatku

Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Venovať sa budeme nasledovným oblastiam:

  • teoretické východiská metodiky
  • vysvetlenie základného terminologického aparátu
  • predstavenie diagnostického nástroja ASpoR
  • výkony intaktných respondentov – práca s normatívnymi dátami
  • výkony pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie s ukážkami
  • ukážková analýza
  • praktické cvičenia – analýza nahrávok pacientov s neurogénnymi poruchami komunikácie

Vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii budeme kurz realizovať online formou cez ZOOM. Bližšie informácie, o spôsobe pripojenia sa, Vám budú zaslané na Váš email cca. týždeň pred kurzom.

Platba

Cena kurzu zohľadňuje formu realizácie. Prosíme, aby ste platbu uhradili až po zaslaní faktúry na Vašu mailovú adresu.