Vzdelávanie

Terapia Elektívneho Mutizmu

11. marec 2023
Premium Business Hotel
Ľutujeme, na tento kurz sa dalo prihlásiť iba do 28.02.2023

Prednášajúci

PhDr. Eva Hargašová

Rozsah

6 hodín

Poplatok

• Cena pre členov 100 eur
• Cena pre nečlenov 120 eur
  (V cene je zahrnutý obed)

Termín uhradenia poplatku

Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Elektívny mutizmus je možné jednoducho vysvetliť ako fóbiu z komunikácie s určitými ľuďmi v určitých situáciách. Tento pohľad je základom úspešného prístupu k dieťaťu, aj v hľadaní cesty v terapii ako dieťaťu pomôcť. Napriek tomu, že ide o poruchu (disorder - niečo neštandardne usporiadané), ktorá je primárne viazaná na úzkosť, čím viac odborníkov bude mať v rukách návod čo s tým robiť, tým efektívnejšie budeme vedieť pomôcť týmto deťom, ich rodičom a školským pracovníkom. Pozývame Vás na kurz, kde sa môžete vhodný prístup naučiť.

Na kurze sa budeme venovať týmto témam:

  • diagnostické zaradenie (podľa DSM-5 a MKCH10),
  • výskyt a komorbidita,
  • príčiny vzniku,
  • priebeh terapie,
  • stupnica rozprávania,
  • dôležité zásady pri terapii,
  • prečo to niekedy nefunguje?

O prednášajúcej:

PhDr. Eva Hargašová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove (2006). O rok neskôr úspešne obhájila rigoróznu prácu. Priebežne sa neustále vzdeláva a absolvuje odborné semináre v Transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej. V roku 2016 ukončila špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia na SZU v Bratislave.V 2018 ukončila vzdelávania v SIVP v certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia. Od roku 2019 je certifikovaná NSST (Neuroscience and Satir in the Sand Tray) terapeutka. V súčasnosti pôsobí ako garant súkromnej psychologickej ambulancie Centrum zmeny v Bratislave.

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava.

Kurz je určený len pre členov. V prípade neobsadenia členmi budú miesta ponúknuté nečlenom, ktorí sa prihlásia ako náhradníci na mail info@sal.sk.

Platba

Prosíme Vás, aby ste platbu uhradili až po zaslaní faktúry na Vašu mailovú adresu.