Vzdelávanie

Spolupráca Čeľustného Ortopéda a Logopéda

17. jún 2023
Premium Business Hotel
Ľutujeme, na tento kurz sa dalo prihlásiť iba do 02.06.2023

Prednášajúci
MUDr. Gabriela Alexandrová

Rozsah
6 hodín

Poplatok
• Cena pre členov 100 eur
• Cena pre nečlenov 120 eur
  (V cene je zahrnutý obed)

Termín uhradenia poplatku
Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Storno
• menej ako 7 dní pred kurzom: 50% ceny
• menej ako 48 hodín pred kurzom: 100% ceny

Čeľustná ortopédia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou odchylných polôh zubov a chybných medzičeľustných vzťahov. Nie všetky ortodontické odchýlky sú podmienené geneticky, väčšina je výsledkom odchylného vývinu a pôsobením vnútorných a vonkajších etiologických faktorov. Medzi ne patria aj zlozvyky v orofaciálnej oblasti ako dýchanie ústami, nesprávna poloha jazyka pri prehĺtaní a reči, vkladanie rôznych predmetov do úst a iné.  A práve tu a nielen tu sa tieto dva odbory stretávajú a bez vzájomnej spolupráce by sme často nevedeli pacientovi pomôcť.

Pozývame Vás na kurz, ktorý sa bude zaoberať  čeľustnou ortopédiou, ale hlavne problémami, ktoré sú nám spoločné.

Na kurze sa budeme venovať týmto témam:

  • Spolupráca čeľustného ortopéda a logopéda
  • Úvod do čeľustnej ortopédie
  • Etiológia čeľustnoortopedických odchýlok
  • Zlozvyky v orofaciálnej oblasti
  • Kedy je vhodná včasná liečba
  • Trainer, myobrace a iné myofunkčné aparáty
  • Terapia ortodontických odchýlok
  • Nové aparáty v našej praxi

O prednášajúcej:

MUDr. Gabriela Alexandrová

Lekársku fakultu, odbor zubné lekárstvo vyštudovala V Bratislave na LFUK (1971). Pracovala ako obvodný zubný lekár v okrese Benešov u Prahy a od roku 1973 v Bratislave ako pedostomatológ. V roku 1975 atestácia I. stupňa zo zubného lekárstva a v r. 1983 špecializačná atestácia z čeľustnej ortopédie. V 90-tych rokoch odborné stáže na LF v Brne a Olomouci. V rokoch 2000-2014 bola externým učiteľom na PdFUK v 1. ročníku odbor logopédia. V rokoch 1998-2008 učila na Strednej zdravotníckej škole predmet Čeľustná ortopédia v nadstavbovom štúdiu Dentálna hygiena. Od roku 2011 je externým učiteľom v špecializačneho štúdia na Katedre čeľustnej ortopédie na LF SZU v Bratislave. V rokoch 1996-2014 prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti a v rokoch 2007-2017 hlavným odborníkom MZ SR pre čeľustnú ortopédiu.

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava.

Kurz je určený primárne pre členov. V prípade neobsadenia členmi budú miesta ponúknuté prihláseným nečlenom.