Asociácia

Spolupracujúce organizácie

Slovenská asociácia logopédov pri svojej činnosti spolupracuje s nasledujúcimi organizáciami: