Asociácia

EU asociácia ESLA

Slovenská asociácia logopédov je plnohodnotným členom európskej asociácie ESLA - European Speech and Language therapy Association.

ESLA