Publikácie

Logopaedica 2(25)2023

Tento produkt je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej verzii

Obsah

 • Slovesá v jazykovej produkcii osôb s parkinsonovou chorobou
  Viktória Kevická, Patrícia Maxianová
 • Analýza produkcie plnovýznamových slov v súvislom rečovom prejave osôb s afáziou
  Ema Číčelová
 • Prvé klinické skúsenosti s aplikáciu dotazníka vplyvu afázie (AIQ21SK)
  Zsolt Cséfalvay, Danica Brunclíková, Bianka Hrnčiarová, Monika Ondová
 • Kompenzace řečového poškození pomocí gestikulace: případová studie dvou osob s brocovou afázií
  Martin Janečka