Asociácia

XVII. Medzinárodná konferencia SAL

Tradičná medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie logopédov sa tento rok uskutočnila už 17.-krát. V príjemnom prostredí Nového Smokovca sme sa dozvedeli novinky z oblasti vývinových aj získaných porúch rečových a jazykových schopností. Osobitným prínosom boli vyžiadané prednášky. Pani docentka Svetlana Kapalková predniesla tému vývinovej jazykovej poruchy, doc. Rusina klinický prístup k neurodegeneratívnym ochoreniam, doktorka Rusinová hovorila o kvalite života u osôb so závažným ochorením. Na spoločenskom večeri sme mali možnosť neformálne zdieľať svoje pracovné i súkromné skúsenosti. Cenu SAL za osobitný prínos do logopédie tento rok získali pani profesorka Daniela Slančová (za prísnos vo výskume detskej reči) a pani doktorka Milena Košťálová (za rozvíjanie česko-slovenskej spolupráce). Na workshopoch sme si v menších skupinkách vyskúšali a natrénovali praktické zručnosti (primárna progresívna afázia, oznamovanie zlých správ, skríning delíria). Ďakujeme a tešíme sa o dva roky!

Mgr. Mária Košútová

Fotogaléria

Súvisiace články