Publikácie

Logopaedica 1(20)2018

20 €
Tento produkt je vypredaný

Obsah

  • Nestor slovenskej logopédie profesor Viktor Lechta oslávil sedemdesiate narodeniny
  • Dieťa – objekt i subjekt logopedického manažmentu (Kerekrétiová)
  • Manažment terapie narušenej zvukovej roviny reči založený na vedeckých dôkazoch (Buntová)
  • Hodnotenie slovnej zásoby v predškolskom veku (Horská, Kapalková)
  • Diagnostika zrozumiteľnosti reči u slovenských detí vo veku 55 – 60 mesiacov (skríning fonologických porúch) (Buntová, Csápaiová, Hatalová, Cséfalvay)
  • Využitie ICF – medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, zdravotného postihnutia a zdravia v diagnostike a terapii zajakavosti (Laciková, Hrmová Adamiková)
  • Prediktory porozumenia a plynulosti čítania u adolescentov (Šelingerová, Mikulajová)
  • Kvalita života pacientov s Parkinsonovou chorobou (Groma, Kušnírová, Straka)
  • Hodnotenie konexie a koherencie v spontánnych prejavoch (Kevická, Marková)