Publikácie

Logopaedica VI

3 €
Tento produkt je vypredaný

Obsah:

  • Kognitívno-neuropsychologický prístup vyšetrenia a terapie afázií. Generatívna gramatika a afázie
  • Etický kódex logopéda
  • Rehabilitácia dieťaťa s kochleárnym implantátom. Prvé skúsenosti s bilaterálnym kochleárnym implantátom u nás
  • Fonémovo špecifická velofaryngeálna insuficiencia. Artikulačné chyby u pacientov s rážštepom podnebia s/bez rázštepu pery.
  • Štandardizácia testu Kalkúlia III v Maďarsku.
  • Pokus o aplikáciu MLU na slovenský jazyk