Publikácie

Faktory ovplyvňujúce lexikálne vyhľadávanie v pomenovaní obrázkov

40 €
Tento produkt je vypredaný

Autori vedeckej monografie sumarizujú výsledky niekoľkých výskumných projektov zameraných na pomenovanie v norme a patológii, ktoré prebiehali v období 2006 až 2010.

V publikácie nájdete najnovšie poznatky zo zahraničnej literatúry o lexikálnom vyhľadávaní a tiež výsledky päťročného výskumu procesu pomenovania v slovenskom jazyku. Tretia časť publikácie je venovaná Testu pomenovania obrázkov (TPO), v ktorej je popísaná konštrukcia testu, postup administrácie a skórovania odpovedí. Autori uvádzajú aj výkony intaktnej dospelej populácie a výkony klientov s mozgovou patológiou rôznej etiológie a venujú sa praktickému využitiu výsledkov testu v klinickej praxi. Osobitnou prílohou monografie sú dve časti TPO - časť 1 - Podstatné mená a časť 2 - Slovesá. Záznamový hárok na zaznačovanie odpovedí a poskytovaných pomocí pri administrácii TPO ako aj hárok na analýzu faktorov položiek TPO nájdete nižšie vo formáte PDF.