Publikácie

Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a podnebia

17 €
cena ISIC: 13 €
Tento produkt je vypredaný

Zuzana Oravkinová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2010

Táto publikácia prináša komplexné informácie, ktoré potrebuje logopéd na to, aby mohol začať poskytovať ranú intervenciu deťom narodeným s rázštepom pery a podnebia. Knižka prináša historický vhľad do vývoja tohto nového typu intervencie, podrobný opis symptómov NKS v ranom vývine reči detí s rázštepom a opisuje aj jednotlivé intervenčné metódy prístupu. Logopédi sa dozvedia ako reč detí s rázštepom v ranom veku diagnostikovať a ako ju stimulovať so zámerom predchádzať vzniku vážnej palatolálie. Súčasťou publikácie je aj CD s diagnostickými hárkami a s informačnými materiálmi určenými rodičom.