Publikácie

Analýza porozumenia viet v slovenčine

50 €
Tento produkt je vypredaný

Jana Marková, Zsolt Cséfalvay, Marína Mikulajová, Miroslava Schöffelová
vydavateľstvo UK, Bratislava, 2015

Záznamový hárok:

Test je zameraný na vyšetrenie porozumenia viet v slovenskom jazyku. Pozostáva z lexikálnej časti a  časti venovanej vetám. Umožňuje analyzovať vplyv rôznych lingvistických faktorov na porozumenie, napr. vplyv syntaktickej konštrukcie, dĺžky vety, poradia sémantických rolí, prítomnosti morfologického kľúča na začiatku vety. Zároveň identifikuje aj charakter nesprávnych odpovedí: či je problém v priraďovaní sémantických rolí alebo skôr v priradení modifikujúcej frázy jednému z účastníkov deja. Okrem toho ponúka porovnanie výkonu vyšetrovanej osoby s priemerným výkonom respondentov rovnakého veku, vzdelania a pohlavia v prípade dospelých a rovnakého veku, pohlavia a vzdelania matky v prípade detí od 6 do 10 rokov, ako aj posúdenie jeho výkonu pomocou percentilových noriem. Autormi testu sú Jana Marková, Zsolt Cséfalvay, Marína Mikulajová a Miroslava Schöffelová.