Publikácie

Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku

25 €
cena ISIC: 19 €
Tento produkt je vypredaný

Svetlana Kapalková, Daniela Slančová, Iveta Bónová, Jana Kesselová, Marína Mikulajová
Vydavateľstvo MABAG spol. s.r.o., Bratislava 2010

Táto monografia predstavuje sumár poznatkov o vývine reči v ranom veku detí hovoriacich po slovensky. Je zavŕšením takmer desať rokov trvajúceho základného výskumu, počas ktorého sa využívali najmä longitudinálna a prierezová metóda skúmania.

Práca sumarizuje, analyzuje a interpretuje získané dáta, ale zároveň ponúka i cenné praktické aplikácie poznatkov v praxi, v podobe Testu komunikačného správania pre deti v ranom veku. Test umožňuje hodnotiť jazykové i nejazykové správanie v období 8. – 30. mesiaca života, v niektorých oblastiach hodnotenia je však možné test použiť až do veku 36 mesiacov. Platí to napríklad pre normy v oblasti gramatiky.

Monografia je určená pre všetkých záujemcov o detskú reč – tak o jej teoretický výskum, ako aj o praktickú aplikáciu. Ambíciou autoriek je osloviť bádateľov detskej reči v oblasti lingvistiky, logopédie, psychológie a pedagogiky a rovnako tých, ktorí s deťmi pracujú – pediatrov, logopédov a pedagogických pracovníkov. V neposlednom rade je určená aj rodičom a všetkým tým, ktorých zaujíma detský rečový vývin.