Publikácie

Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie

44 €
cena pre členov: 35 €

Monografia „Logopedická terapia afázie, alexie a agrafie“, od autorov Prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD., doc. PaedDr. Jany Markovej PhD., PhDr. Ingrid Wiedermann a PhDr. Marty Egryovej nadväzuje na doplnené nové vydanie testu „Diagnostika afázie, alexie a agrafie“ a testu porozumenia viet, pričom ponúka skúsenosťou overené návody ako postupovať pri terapii afázie na úrovni slov a viet. Prvá časť monografie obsahuje prehľad rôznych terapeutických postupov schematicky spracovaných na úrovni slova, druhá časť je venovaná prezentácii teoretických koncepcií objasňujúcich štruktúru a priebeh jazykových procesov na úrovni vety v norme i patológii. Podrobnejšie sa zaoberá aj reprezentatívnejšími teoretickými koncepciami zameranými na odhaľovanie jazykových deficitov so snahou o ich vysvetlenie. V závere knihy sa nachádzajú ilustrácie terapie porozumenia vetám s jednotlivými krokmi metódy mapovania a terapie produkcie viet u pacientky s Brocovou afáziou ako aj ukážky niektorých typov terapeutických postupov pri poruchách čítania na úrovni viet.

Mgr. Silvia Mináriková