Publikácie

Stimulácia fonetického repertoáru - StiFoR

30 €
cena pre členov: 20 €
cena ISIC: 20 €

Publikácia Stimulácia fonetického repertoáru – StiFoR ponúka ucelený materiál, ktorý sprevádza čitateľa vývinom fonetickej roviny slovenských detí vo veku do 4 rokov cez praktické kroky diagnostiky ku ucelenej terapii StiFoR. Hravo orientovaná terapia má za cieľ rozšíriť fonetický repertoár a je určená pre deti vo veku od 2 do 4 rokov. Terapia StiFoR je popísaná tak, aby logopéd poznal cieľ, cieľovú skupinu, diagnostiku, podmienky i stratégie terapie. Obrázkový materiál určený na terapiu poteší svojím spracovaním nielen deti, ale aj dospelých. bzvlášť cenné sú námety na hry, záznamové hárky k diagnostike, k práci v domácom prostredí a základné informácie pre rodiča, ktoré je možné kopírovať.

Vysokú výpovednú hodnotu celej publikácie a efektivitu metódy dokresľujú kazuistiky zaradené do poslednej časti práce. Publikácia je určená pre vysokoškolských študentov, ale veríme, že si nájde čitateľov aj v praxi v rade logopédov.