Publikácie

Jazykovo – kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie

Tento produkt je k dispozícii na stiahnutie v eletronickej verzii

Marína Mikulajová, vydavateľstvo MABAG spol. s.r.o., Bratislava 2009

Táto publikácia je k dispozícii v elektronickej verzii.