Publikácie

Redakčná rada časopisu Logopaedica

Čestný predseda redakčnej rady

prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.

Predseda redakčnej rady

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Redakčná rada

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD.
PhDr. Ing. Jana Brnová, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
PhDr. Milena Košťálová, PhD.
PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.
PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

Adresa redakcie

Slovenská asociácia logopédov
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava

Vydala Slovenská asociácia logopédov, v roku 2016.