Vzdelávanie

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku - metodický seminár

5. jún 2021
Premium Business Hotel, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
Ľutujeme, na tento kurz sa dalo prihlásiť iba do 17.05.2021

Prednášajúci

doc. Mgr. Svetlana Kapalkova, PhD.
Mgr. Lýdia Vencelova, PhD.

Rozsah

8 hodín

Poplatok

Hotel:
• Cena pre členov 90 eur
• Cena pre nečlenov 100 eur
Online:
• Cena pre členov 60 eur
• Cena pre nečlenov 70 eur

Termín uhradenia poplatku

Prosíme realizovať úhradu až po obdržaní faktúry na Váš mail.

Na kurze sa budeme venovať týmto témam:

  • teoretické východiská metodiky
  • stručné vysvetlenie tvorby a overenia efektivity metodiky
  • postup pri osvojovaní dekódovania (čítania) a kódovania (písania)
  • stimulácia viacerých oblastí naratívnej činnosti
  • zavádzanie ortografických princípov
  • práca s textom, budovanie porozumenia čítaného textu

V závere kurzu bude priestor na diskusiu.

Súčasťou kurzu sú praktické ukážky a aktívna práca s materiálom Šlabikára. Šlabikár nie je zahrnutý v cene kurzu. Je možné si ho objednať na mailovej adrese: slabikar.novy@gmail.com

Kurz sa bude konať v priestoroch Premium Business Hotel Bratislava. V prípade, ak bude epidemiologická situácia nepriaznivá, budeme Vás včas informovať a zrealizujeme kurz online.

Kurz je určený len pre členov. V prípade neobsadenie členmi budú miesta ponúknuté nečlenom, ktorí sa prihlásia ako náhradníci na mail info@sal.sk.

Platba

Cena kurzu zohľadňuje formu realizácie. Vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii nevieme s istotou povedať, či sa uvidíme naživo, preto Vás prosíme, aby ste platbu uhradili až po zaslaní faktúry na Vašu mailovú adresu.